Kāpēc Doutzen, Karlie un vēl citi pamet Victoria’s Secret

Avoti, kurus stāstīja Page 6 Seši modeļi aiziet, jo pieaug laika saistības un salīdzinoši mazs atalgojums.